Технология за конструиране и подновяване на железопътни линии

Тежки строителни машини

Баластен плуг PUŠL 71

Балaстният плуг PUŠL 71 е модификация на моторния универсален камион MUV 69 с надстройка. Тази машина може да работи със странични плугове и в двете посоки.

Баластна машина LZS

Баластната машина LZS е трактор- скрепер на баласт (остъргва баласта), коeто позволява създаването на железопътното легло под релсите, премaхвайки разпръснатия материал, като също разполага материала на жп леглото след премахването на жп релсата. Сега се доставя със шаси T 130.

МАШИНА ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ

Машината използва шаси Т-130, което позволява наличието на по-дълбока решетка. Предният вал може да бъде отворен, което позволява премахването на голямо количество баласт в края на реслата без полагането на ръчен труд. Машината е оборудвана с хидравлично управлявана разрохвателна плоча за работа на непочистеното жп легло.

АВТОМАТИЧНА ТРАМБОВАЩА МАШИНА ASP 400

Автоматичната трамбоваща машина ASP 400 е двуосова работна машина с една задвижваща ос. Проектирана е за уплатняване на баласта и за автоматична промяна на посоката на трамбовани жп ресли по едно и също време.
Машината разполага с резервоарна помпа за траверсиране на жп релсите. Разполага и с два хидравлично контролирани агрегата, всеки с по осем устройства за трамбоване.

Машината е оборудвана с прецизен инструмент за измерване и контрол, като контролния софтуер SVA осъгурява прецизното трамбоване за високоскоростни жп релси. Трамбоваща машина, оборудвана с тази система за контрол (може да бъде инсталиран на всяка трамбоваща машина, вкл. Theurer & Plasser) се използва в края на технологичния процес за окончателно уплътняване на баласта под траверсата и за автоматична промяна на посоката на трамбованите жп релси за високоскоростни жп релси.

Обратно горе