Предна монтажна плоча

Предната монтажна плоча е създадена в съответствие със стандарт DIN 76060 A(B). Плочата е проектирана за монтиране на надстройки , напр. снегорез, снегорин, раменна косачка и др върху автомобила. Предната монтажна плоча прави възможна бързата подмяна на надстройките и безопасното има монтиране на автомобила; автомобилната рама е защитена от повреди по време на работа. Плочата може да бъде монтирана практически на всеки вид камион.

Обратно горе