Манипулационна техника

Ремарке P 32

Ремаркето P 32 е тежко 3-осово ремарке с въртящо се задвижване на предните оси.

За по-лесно натоварване устройствата за достъп са свързани с рамката.

Ремаркето е конструирано за превозване на тежки товари.

РЕМАРКЕ P 50

Ремаркето P 32 е тежко 3-осово ремарке с въртящо се задвижване на предните оси. За по-лесно натоварване устройствата за достъп са свързани с рамката.
Ремаркето е конструирано за превозване на тежки товари.

САМОИЗДИГАЩ СЕ КОЗЛОВИ КРАН SKJ 5

Самоиздигащият се козлови кран SKJ 5 е мобилен кран, който е оборудван с електрическа лебедка.
SKJ 5 е монтажен кран на мостови конструкции и е създаден за всякакви товаро-разтоварни дейности – например разтоварване и натоварване на греди IP или жп релси.

САМОИЗДИГАЩ СЕ КОЗЛОВИ КРАН SKJ 10

Самоиздигащият се козлови кран е проектиран за товаро-разтоварни и монтажни дейности. Възможно е да монтирате крана без монтажни механизми чрез такелажник или автоматичен кран. Кранът е оборудван с ел. задвижване.

Обратно горе