ДВУПЪТНА МАШИНА MAZ DUO - NP

Машината MAZ DUO - NP е оборудвана с изолирана високоподемна платформа (за използване при линейно напрежение) и с работилница под платформата. Машината е предназначена за движение и работа по асфалтов път, както и за движение и работа по трамвайни линии, включващи, дейности по поддръжка, транспортиране на материали, ремонт на надземни линии под напрежение, в съответствие с всички изисквания за безопасност.

Подемната платформа тип „ножица“ се върти неограничено около оста си. Страничният обхват, размера и товаримият капацитет на платформата отговарят на всички изисквания за работа под напрежение. Подемната платформа е с безжично управление, но може да се контролира и чрез кабел. Работилницата може да бъде оборудвана с централна електрическа система с ел. инсталация или отделна ел. верига с контакт на платформата.

Задвижващата трансмисия по време на движение по релси се извършва посредством гуми. Машината е оборудвана със система за видеонаблюдение с цел безопасно придвижване на заден ход, за което се следи на LCD монитор от кабината на водача, система от светлини за работа през нощта, реверсна скоростна кутия и други устройства. Всички операции по жп релсите се контролират електронно от кабината на водача, като останалите операции се контролират автоматично и се наблюдават на бордови компютър.


Обратно горе