Машина за полагане на релси PKP 25/20

Машината за полагане на релси PKP 25/20 е специален мостови кран, проектиран за полагане и премахване на 25 метрови (и по-къси) железопътни линии върху дървени или бетонни траверси с максимално тегло от 20 тона. TATRA T 815 и евентуално T 148 могат да работят като теглещо превозно средство, конвертирани за движение по релси. Машината е проектирана за работа по прави релси или по извити релси с радиус от 200м, с междурелсие от 1435 или 1524 мм, възможна е и работа при различно междурелсие, в сависимост желанието на клиента.

Машината може да бъде използвана за изграждане на мостови конструкции, основно за полагане на греди. Теглото и размерите на мостовите конструкции са параметри от особено значение при полагането на гредите. При полагането на гредите, носени от машината, максималната ширина между теглещия автомобил и носача не може да надвишава 2800мм, а максималната височина не може да е повече от 2400мм, включае окачването.

Обратно горе