Рампата за достъп NRV 420

Рампата за достъп NRV 420 се използва за товарене на превозни средства, особено теглещи машини с ремаркета върху ниски жп вагони за транспортирането им по жп релсите на дълги разстояния. Рампата може да бъде управлявана ръчно или електрически с нископовдигащ камион.