Мобилната рампа PORA 3500

Мобилната рампа PORA 3500 може да се използва като алтернатива на стандартната система за полагане релсови части със 75м дължина от специални вагони върху железопътната линия. Предложения дизайн на мобилна рампа PORA 3500 цели рампата да бъде използвана със страндартни платформени вагони.

Рампата се прикача към стандартна вагонова кука и се задвижва чрез жп ос. Цялото съоръжение е проектирано за полагане на релсови части приблизително в оста на релсите и за поставянето на краищата на релсовите части върху траверсите без рамка. Поставянето на релсовите части се осъществява посредством движението на платформения вагон.