Мостова техника

AM 50, PM 55

Специална техника, която служи за преодоляване на пречки на терена (каньони и т.н.). Строенето на мостове се характеризира с висок тонаж, който се превозва от камион Tatra 813/815.

ПОНТОНЕН МОСТОВИ КОМПЛЕКТ PMS 60

Понтонен мостови комплект служи за транспортиране през водоеми, блатни участъци във водоеми. Пълният комплект се състои от следните основни части: 32 речни части на автомобили, 4 брегови части на автомобили или, 4 полагащи пътни плочи на автомобили, 1 комплект допълнителни аксесоари, 8 теглещи моторни лодки с транспортно шаси,теглено от автомобили с плочи и камиони. Понтонният мостови комплект прави възможно строенето на мостове и корабни групи.

Обратно горе