Двупътна машина FriLiner


Универсалната двупътнa машината FriLiner с бързоподменяемите си надстройки е проектирана за операции по поддръжка на жп релси, както и за операции по поддръжка на пътища, включително ремонтни работи по надземно оборудване и други операции на високо. Могат да бъдат инсталирани различни надстройки, като издигащи работни платформи, ремарке, оборудвано с хидравличен товарещ кран, контейнерна надстройка, оборудвана с инструменти и съоръжения (за операции по поддръжка и възстановяване), вариант на железопътно теглещо средство и други специални надстройки, отговарящи на изискванията на клиента. Машината може да бъде оборудвана с надстройки за дейности по поддръжка през лятото и зимата.


Обратно горе