Technologia budowy i odnowy torów kolejowych

Technologia zapewnia

PŁUG DO WYKOŃCZENIA UŁOŻENIA PODSYPKI PUŠL 71

Pług do wykończenia ułożenia podsypki PUŠL 71 to modyfikacja uniwersalnego wagonu silnikowego MUV 69 z nadbudówką. Maszyna ta może pracować z bocznymi lemieszami w obu kierunkach.

MASZYNA DO PODSYPKI

Maszyna do podsypki to ciągnik - zgarniarka do podsypki, która umożliwia utworzenie podtorza pod tory kolejowe z rozproszonego materiału lub rozgarnięcie i układanie materiału podtorza po usunięciu torów kolejowych. Obecnie maszyna jest dostarczana na podwoziu T 130.

MASZYNA DO ADAPTACJI PODŁOŻA - SUP

Do maszyny używa się podwozie T-130, które umożliwia głębszą penetrację, przedni lemiesz otwiera się, co rozwiązuje problem usuwania większej ilości podłoża na końcu sekcji bez pracy ręcznej. Maszyna jest wyposażona w kontrolowany hydrauliczne osprzęt zrywarkowy do pracy na nieoczyszczonym podtorzu.

AUTOMATYCZNA PODBIJARKA TOROWA – ASP 400

Automatyczna podbijarka torowa ASP 400 to dwuosiowa maszyna robocza z jedną osią napędzającą i jedną napędzaną. Jest przeznaczona do wyrównywania płaszczyzny torowiska pod podkładami i do automatycznego poziomowania torowiska w tym samym czasie.
ASP jest wyposażony w zapasowy silnik hydrauliczny do jazdy po torach kolejowych. ASP posiada także kontrolowane hydraulicznie agregaty podbijające – każdy z ośmioma narzędziami do podbijania.

Podbijarka torowa jest wyposażona w precyzyjne urządzenie pomiaru i kontroli. Oprogramowanie sterujące SVA zapewnia precyzyjne podbijanie torowisk szybkobieżnych. Podbijarka torowa posiadająca ten system kontroli (może on być zainstalowany na każdej ubijarce włączając ubijarki firmy Theurer & Plasser) jest używana na końcu technologii do ostatecznego ubijania torowiska pod podkładami i do automatycznego wypoziomowania ubijanego toru szybkobieżnego.

Powrót na początek strony