SaZ s.r.o. - Historia

W roku 1954 w miejscu byłej stacji kolejowej Sázava u Žďáru nad Sázavou utworzono wchodzący w skład wojsk kolejowych poligon ćwiczebny, późniejszy ośrodek 050, założony przez Ministerstwo Transportu.

W latach 80 i na początku lat 90 firma została zrekonstruowana . Wybudowano przedsiębiorstwo budowy urządzeń, którego głównym zadaniem była produkcja i naprawa sprzętu kolejowego. Miejsce to, związane z koleją już od ubiegłego stulecia, stało się dobrze znane dla każdego kolejarza w Czeskiej Republice, a przedsiębiorstwo w niektórych obszarach zostało monopolistycznym dostawcą specjalistycznego sprzętu kolejowego oraz centrum serwisowym dla tego sprzętu.

W roku 1993 rozwiązano wojsko kolejowe i powstała nowa organizacja budżetowa: „Stavební obnova železnic ČR" („Przebudowa czeskich linii kolejowych”) - SOŽ, założona przez Ministerstwo Transportu Czeskiej Republiki. Na mocy rozporządzenia Rządu Czeskiej Republiki z 1994 majątek administrowany przez SOŽ ČR został przeznaczony do prywatyzacji. W 1999 nabywcą majątku i kontynuatorem długoletniej tradycji została spółka SaZ s.r.o.