Skontaktuj się z nami!

Centrala:
SaZ s.r.o.
Koupelni 3908/6
695 01 Hodonin
Czech Republic
Tel.: 00420 518 328 621
Fax: 00420 518 328 622
e-mail: saz@saz.cz


Dział Produkcji Sazava:
SaZ s.r.o. - Division Sazava
Sazava u Zdaru nad Sazavou 83
592 11 Velka Losenice
Czech Republic
Tel.:  00420 566 666 210
Fax:  00420 566 666 229
e-mail: info@saz.cz
www: www.saz.cz

Gdzie nas znajdziecie ...