Pojazd szynowo - drogowy CAT M315 DUO

Koparka CAT M312 została wyposażona w system szynowo – drogowy umożliwiający jazdę po torach kolejowych, składający się z przedniego i tylnego podwozia kolejowego. Obydwa podwozia kolejowe są tak skonstruowane, że naśladują ruch przedniej i tylnej osi koparki. Możliwe jest zamontowanie kół o profilu przystosowanym do jazdy po szynach rowkowych.

Podwozia kolejowe są zbudowane w taki sposób, że mogą być umiejscowione pomiędzy ramą koparki a lemieszem (rama stabilizująca). Dzięki temu możliwy jest szybki demontaż i instalacja podwozi kolejowych. Koparka szynowo – drogowa może być użyta z podwoziami kolejowymi lub bez nich. Nacisk kół kolejowych na szyny jest kontrolowany.


Powrót na początek strony