Dəmir yolun üst hissəsinin tikintisi və yenidən qurması
üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıq

Kiçik tikinti avadanlığı

YOLUN ISTIQAMƏTINI DƏYIŞƏN AVADANLıQ PRM

Yolun istiqamətini dəyişən avadanlıq PRM həm düz həm də əyri xəttlərin istiqamətini düzənləndirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. PRM dəmir yol xəttlərinin qaldırılması üçün 2 dənə cihazı var, bütün hərəkətlər hidravlik təzyiq silindr ilə təmin olunur. Xəttin üzərindən cihazın aradan qaldırılması üçün hərəkət edən dəmir yol körpüsü istifadə edilir.

XƏTTLƏRIN AYILMƏSI

Xəttlərin ayilməsi tələb olunan əyriliyi əldə etmək üçün istifadə olunur – üstqurmanın quraşdırılması zamanı dəmir yolunun üst qatının əyilməsi R min 150 m. Əyilmə gücü elektrik hərəkəti ilə tətbiq olunur.

ŞPALLAR ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ SƏKKIZ MILLI QAZMA CIHAZı

Şpallar üçün nəzərdə tutulmuş səkkiz milli qazma cihazı 16, 19 taxta şpalların üzərində deşiklərin açılması üçün və daha sonra xəttlərin plitə və vintlərin köməyi ilə bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qazma gücü elektrik hərəkəti ilə tətbiq olunur.

MOTORLU DƏMIRYOL QALDıRıCı CIHAZı MAMUT

Motorlu dəmiryol qaldırıcı cihazı MAMUT iki dəmir yolunda kəlbətin və iki qaldırıcı dəstək ilə hidravlik üsul ilə işləyən bir cihazdır. MAMUT dəmir yol xəttlərinin təmizlənməsində istifadə edilən və dəmir yol xəttlərinin təmir və yenidənqurma zamanı hündürlüyünü tənzimləyən əlavə bir cihazdır. MAMUT özəl kediş cihazı ilə təchiz edilib.

MOTORLU BƏRKIDMƏ

Motorlu bərkidmə cihazı dəmir yol xəttlərinin quraşdırma sahələrində quraşdırılması və ya xəttlərin evakuasiya zamanı şpalların boltlarını boşaltmaq üçün istifadə edilir.

ƏL KRANı RKJ 750P

Əl kranı RKJ 750p ilkin kranı əvəz edir - qaldırıcı cihazı, xəttlərin daşınması və dəyişdirilməsi üçün ZPK - 56 (.“MAMATEJ“ adlanan). Cihaz silindrik hissələrdən, boru və lövhələrdən qaynaq üsulu ilə hazırlanıb. Cihazın qaldırılması və aşağı salınması əvvəlki hərəkət etmə cihazını zəncirlə əvəz edən əl ilə idarə edilən qolun köməyi ilə işləmə gəlir. Cihaz hərəkət edən silindr ilə təchiz edilən şassinin çərçivəsi üzərinə quraşdırılıb. Avadnlığın üzərində cihazın hərəkət etməsi zəncir çarxı ilə təchiz edilən əl təkəri ilə təchiz olunub.

HƏRƏKƏT EDƏN

Hərəkət edən cihazın artırılma səviyəsini ölçmək üçün üç təkərli bir cihazdır. Yazan cihaz, artırılma və siqnal cihazını daşıyıcı boru üzərində quraşdırıb. Ölçülən dəyərlərin nəzarəti optik, akustik və qrafik şəkildə həyata keçirilir.

6 KW GENERATOR

6 kW generator üçfazalı cəryanın istehsalı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Generator bütün cihazın əl ilə daşınması üçün nəzərdə tutulmuş birgə qoruyucu çərçivədə yerləşən mühərrik, alternator və enerji paylaşdıran şitdən ibarətdir.

60 KW GENERATOR

60 kW generator iki oxlu şassi üzərindədir və mühərrik, alternator və enerji paylaşdıran şitdən ibarətdir. Generator işıqlandırma üçün elektrik enerjisini istehsalı, üçfazalı və iki fazalı cihazların işləmi, və elektrik şəbəkədən elektrik enerjisini almayan sahələrdə istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Geriyə səhifənin əvvəlinə qayıt