Ikiyollu tikinti avadanlığı JCB 3 CX SUPER TWIN

Ikiyollu tikinti avadanlığı JCB 3CX SUPER TWIN - yollarda iş və gediş üçün, daha sonra isə dəmir yol xəttlərində iş və gediş üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Xəttin üzərində cihazın iş ölçüləri məhdud deyil. Adapterin iş hərəkəti cihazın hidravlik sistemilə təmin edilir və elektrik şəkildə kabinədə quraşdırılmış idarə etmə panelindən idarə edilir.

Arxa şassi teleskopik şəkildədir, beləliklə arxa yol oxların şinləri arasına yerləşdirilməsi üçün imkan yaradır. Iş gücünü artırmaq üçün avadanlığın xəttlərin üzərində istismarı zamanı xətt üzərinə bərkidilə bilər.

Geriyə səhifənin əvvəlinə qayıt