Hərəkət edən rampa PORA 3500

Bu rampanın istifadə edilməsi hazırda istifadə edilən sistemin bir alternativ növüdür, məsələn uzunluğu 75 m olan həttlərin xüsusi vaqonlardan relslərin üzərinə quraşdırılması.. Təklif etdiyimiz üsul "PORA 3500" düz platforma formasında olan vaqonların istifadə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Rampa klasik vaqon qırmağına birləşdirilir və hərəkət bir dəmir yolu oxu ilə təmin edilir. Relslərin təxminən xəttin ortasına kimi gətirilməsi və çərçivə olmadan şpalların üzərinə quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Relslərin quraşdırılması platforma maşınlarının hərəkəti ilə təşkil edilir.