Daşıma treyleri TP - 18

Parabolik prujinlər vasitəsilə asılmış mərkəzi ox ilə daşıma treyleri. Treyler, radiusu 50 və ya 40 mm olan gedişi və tormoz zamanı şaquli və horizontal gücün tənzimlənməsini təmin edən sabit gözlü qütbə ilə təchiz edilmişdir. Çəkmə nəqliyyat vasitəsində mərkəzi ox ilə ümumi çəkisi 18 ton olmaqla, üstqurmalarla gedişini təmin edən bir pərdə olmalıdır. Çərçivə üzərində konteyner üstqurmanın sabitləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş (məsələn yük maşını, treyler, yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş yer və s.) dörd dənə fırlanan ISO qıfılları quraşdırılmışdır.

Treyler alətlər üçün nəzərdə tutulmuş iki dənə qutu, ehtiyat təkəri, ayrılan ayaqlar, gedişi bağlanan arxa və yan baryer ilə təchiz edilmişdir. Yükləmə vəziyyətində çəkmə oxun hündürlüyü 1000 ± 100 mm olmaqla vintlər ilə tənzimlənir və sabitləşdirmə paneli üzərində quraşdırılır. Qütbə üzərində hava əyləcin birləşmə şlanqları, ABS və elektrik quraşdırmanın kabelləri quraşdırılmışdır. Dəmiryolunda daşınma və xilas etmə işlərinin həyata keçirilməsi üçün treyler təkərli avadnlığın vaqonlar üzərində quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş arxa və ön tərəflərdə sabitləşdirmə qırmaqları ilə təchiz edilmişdir.

Geriyə səhifənin əvvəlinə qayıt