Ikiyollu nəqliyyat vasitəsi FRILINER

FriLiner ikiyollu daşıyıcı tez zamanda üstqurmaların dəyişməsini təmin edən, dəmir yollarında texniki xidmət işlərini, elektrik xəttlərinin təmiri və hündürlükdə həyata keçirilən işlər üçün universal nəqliyyat vasitəsidir. Üstqurmaların dəyişim çeşidi müxtəlifdir, məsələn hündürlükdə yerini dəyişən platformalar, hidravlik yük kranı, silindr, müxtəlif alətlər, dolab (texniki xidmət və təmir işləri üçün) ilə təchiz edilmişdir. Digər çeşidlər müştərinin istəyinə görə istehsal və təchiz edilir. Nəqliyyat vasitəsini həmçinin yay və qış texniki xidməti üçün üstqurmalar ilə təchiz etmək olar.


Geriyə səhifənin əvvəlinə qayıt