Ikiyollu nəqliyyat vasitəsi TATRA 815 PKP

Nəzarət edilən təzyiq ilə əyriliyin radiusu 80m olan ağır yük maşınlarının istismarını təchiz edən iki mərtəbəli adapter.