Ikiyollu nəqliyyat vasitəsi TATRA T815 TRACKTOR- ZT

Ön dəmir yolu şassi ikioxludur, uzunamasına və eninə yellənən, arxa şassi isə biroxlu və eninə firlanandır və beləliklə yüksək artırılma vəziyyətində və əyriliklərin kiçik radiusunda təhlükəsiz istismar üçün sərfəlidir. Nəqliyyat vasitəsi ön yol oxunu cəlb edilməsi və sabitləşdirilməsini təyin edən blok etmə sistemi ilə təchiz edilib. Adapterlər hidravlik yerini dəyişmə sistemilə təchiz edilib. Hər iki arxa oxu hərəkəti təmin etmək üçün istifadə edilir. Şassilərin aralanması 1435 mm (1520 mm) və kabinədə quraşdırılan idarə etmə yerindən və ya mobil idarə etmə paneli ilə idarə edilir.

Geriyə səhifənin əvvəlinə qayıt