Hərəkət edən rampa NRTV 1350

Hərəkət edən rampa NRTV 1350 ağır avadanlığın dəmir yol nəqliyyatına ön tərəfdən yaxınlaşması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Rampanın vaqon üzərinə quraşdırılması əl ilə həyata keçirilir. Avadanlığın rampadan dəmir yol nəqliyyatına keçməsi zamanı, rampanın keçici körpüləri və ya dəmir yolu nəqliyyatının qatlanan ön hissəsi istifadə olunur.


Geriyə səhifənin əvvəlinə qayıt