Yay mövsümündə texniki xidmət

Yol çiləyici SK 10

TATRA MSP 10 - yol nişanlarının texniki xidməti, təmizlənməsi və nəqliyyat yollarının təmiri üçün avadanlıqla təchiz olunmuş xüsusi yol maşınıdır.

Yollar üçün nəzərdə tutulmuş çiləyici və yuyucu maşın - yolların suvarılması ön çiləyici avadanlığın köməyi ilə həyata keçirilir və ya ön silindrik təmizləyici avadnlığın suvarması üçün istifadə edilə bilər. Üstqurma həmçinin şlanqla təchiz edilmişdir ki, bu park və çəmənliklərdə yaşıllıqların suvarması, suyun daşınması üçün istifadə edilə bilər. Suvarma maşınının amabarı aşağı temperatura davamlı olan rəngli plastkdən hazırlanmışdır. Su axmasının qarşısını almaq məqsədilə və ambarı qəfil zərbələrdən qorumaq üçün su ambarı içəridən dalqaqıranla təchiz edilmişdir. Həmçinin maşının arxa üstqurması üzərində sürücünün kabinəsindən idarə edilən elektrik idarə etmə paneli ilə idarə edilən suvarma və digər funksiyalar mövcuddur.

Yuyucu maşın baryerlər, sütun və yol infrastrukturunun digər elementlərinin təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Üstqurma iki ədəd fırlanan fırçalı fırlanan konsol ilə təchiz edilmişdir.


Geriyə səhifənin əvvəlinə qayıt