Genie - DUO ikiyollu iş platforması

Genie DUO ikiyollu özüyeriyən iş platforması mühərrik və ya daxili batareyaların istifadəsi (xüsusilə binalarda və tunellərdə istifadə edilə bilər) ilə idarə edilir. Bu iş platforması öz hündürlüyü və kənar tərəflərin məsafəsi ilə təyin edilir. Dəmir yol xəttlərində stansiyalarda təmir işlərinin həyata keçirilməsi, işıqlandırma sisteminin təmiri və bütün hündürlükdə həyata keçirilən işlər üçün istifadə edilə bilər. Təbii ki, platformanın gedişini iş səbətindən idarə etmək olar.


Geriyə səhifənin əvvəlinə qayıt