Dəmir yolun üst hissəsinin tikintisi və yenidən qurması üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıq

Ağır tikinti avadanlığı

PUSL 71 ÇıNQıLLı SAHƏLƏRIN TƏMIZLƏNMƏSI VƏ DÜZƏLDILMƏSI ÜÇÜN KOTAN

PUSL 71 çınqıllı sahələrin təmizlənməsi və düzəldilməsi üçün kotan - MUV 69 motorlu universal arabanın asma avadanlığı ilə dəyişdirilmiş avadanlıqdır. Bu avadanlıq hər iki istiqamətdə kənarlarında yerləşən bıçaqlarla işləyə bilər.

YÜNGÜL HAMARLAMA DƏSTI

Hamarlama avadanlığı çınqılları yığmaq üçün traktordur. Bu avadanlıq səpələnmiş materiallardan dəmir yolunu və dəmir yolunun alt hissəsini hamarlamaq üçün, və ya relslərin aradan qaldırılmasından sonra yolun hamarlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hal hazırda avadanlıq T 130 ilə təchiz edilib.

DÜZƏNLIKLƏRI DÜZƏNLƏMƏK ÜÇÜN AVADANLıQ - SUP

Avadanlıq T 130 üzərində quraşdırılıb və beləliklə daha dərin görünüşü təmin edilir, ön oxu açılır və beləliklə yolun sonunda çınqılın manual şəkildə yığılmasının qarşısı alınır və daha çox miqdarda yığılması üçün imkan yaranır. Daha sonra avadanlıq təmizlənməmiş dəmir yollarında işlərin həyata keçirilməsi üçün hidravlik panel ilə təchiz edilimişdir. Dərinlik və digər parametrlərin tənzimlənməsi işlərini kabinənin içindən maşinist həyata keçirir.

ASP 400 AVTOMAT CIHAZ QABLAŞDıRMA AVADANLıĞı

ASP 400 avtomat cihaz qablaşdırma avadanlığı - iki oxlu avadanlıq bir dənə hərəkət oxu və bir dənə hərəkət edən ox ilə və hazırdaki xəttlərdə çınqılın hündürlüyünü və istiqamətini avtomatik olaraq tənzimləmək üçün istifadə edilir.
Xəttlərin altına hərəkət edilməsi ehtiyat hidro motoru ilə təchiz edilib. ASP iki dənə hidravlik üsul ilə idarə edilən hər ikisi səkkiz toxac etmək üçün hissələr ilə.

Toxac avadanlığı dəqiq ölçmə və nəzarət avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. Nəzarət SVA proqramı yüksək sürətli xəttlərin toxaclanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Toxac avadnlığı bu cür nəzarət sistemi ilə təchz edilmişdir (Theurer & Plasser şirkətindən olan istənilən toxac avadnlığının üzərində quraşdırılıa bilər) sonunda çınqılın sıxlaşması və yığılması üçün və yüksək sürətli xəttlərin oxlar ilə avtomatik tənzimlənməsi istifadə edilir.

Geriyə səhifənin əvvəlinə qayıt