Qaynaq və digər tikinti işləri

Karbon və aşağı xəlitəli poladdan hazırlanmış qaynaq hissələri çox vaxtı avadanlığın yüksək möhkəmliyə malik olan hissələri təşkil edir. Qaynaq işləri qoruyucu mühitdə son zamanlarda istifadə olunan qaynaq avadanlığının istifadə edilməsi ilə həyata keçirilir fa. KEMPI.

Bu kimi avadanlığın istehsalı üçün zavodda əlverişli şərait və tikinti avadnlığı mövcüddur, həmçinin yüksəkliklərdə işləmək təcrübəsi olan qaynaqçılar da var.

Geriyə səhifənin əvvəlinə qayıt