IDARƏ ETMƏ AVADANLıĞı

YÜKLƏYICI P 32

Yükləyici P 32 üç mərtəbəli ön oxlarını nəzərət etmək hissəsi ilə avtomobil qoşqusudur. Yükləmə üçün arxa tərəfdə çərçivə üzərində iki dənə qatlanan qanad var. Ön tərəfdə zədələnmiş avadanlığın çıxarılmasını asanlaşdırmaq üçün xüsusi bir diyirçək var.

Ön tərəfdə dörd təkərli iki şassi var. Arxa tərəfdə isə səkkiz təkərli iki müstəqil şassi var. Şassilər elə bir şəkildə şaquli şəkildə hər iki istiqamətdə tənzimlənib, ki yolun hamarlığını və eninə profilini izləyə bilir.

Uyğun olan çəkmə nəqliyyatının asma avadanlığından yüklərin daha tez nəql edilməsi üçün istifadə edilir.

YÜKLƏYICI P 50

Ağır yükləyici P 50 əslində beş oxlu avtomobil asma qurqusudur ki, ön oxları idarə edilir. Yükləmənin daha asan həyata keçirilməsi üçün arxa tərəfdə çərçivə üzərində iki dənə qatlanan hərəkət edən qanad var.
Uyğun olan çəkmə nəqliyyatının asma avadanlığında yüklərin daha tez nəql edilməsi üçün istifadə edilir.

ÖZÜ QALXAN KRAN SKJ 5

Özü qalxan kran SKJ 5 - hərəkət edən elektrik qaldırıcı ilə təchiz edilmiş portal kranıdır.
SKJ 5 körpü konstruksiyalarıın bütün yenidən yükləmə işləri üçün nəzərdə tutulmuş - IP daşıma tirləri və müxtəlif xəttlər üçün və s. nəzərdə tutulmuşdur.

ÖZÜ QALXAN KRAN SKJ 10

Özü qalxan kran SKJ 10 yenidən yükləmə və quraşdırma işləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kranı quraşdırma mexanizmlərindən istifadə etmədən və ya avtomobil kranını istifadə edərək qaldırmaq olar. Kranda elektrik motorlu hərəkət etmə gücü mövcuddur.

Geriyə səhifənin əvvəlinə qayıt