Technologie výstavby a obnovy železničního svršku

Těžká stavební mechanizace

PLUH NA ÚPRAVU ŠTĚRKOVÉHO LOŽE PUŠL 71

Pluh na úpravu štěrkového lože PUŠL 71 je modifikace motorového univerzálního vozíku MUV 69 s návěsným zařízením. Toto zařízení může pracovat bočními radlicemi v obou směrech.

LEHKÁ ZAŠTĚRKOVACÍ SOUPRAVA

Zaštěrkovací stroj je traktorový shrnovač štěrku, který slouží k vytvoření kolejového lože pod položenou kolejí z předsypaného materiálu, popřípadě k rozhrnutí a urovnání materiálu kolejového lože po odstranění koleje.Stroj je nyní dodáván na T 130.

STROJ PRO ÚPRAVU PLÁNĚ - SUP

Stroj je na T 130, čímž je umožněn hlubší záběr, přední šíp je rozevíratelný, a tím je řešeno odstranění většího množství štěrku na konci úseku bez ruční práce. Stroj je dále vybaven hydraulicky ovládanou rozrývací deskou pro práci v nečištěném kolejovém loži. Nastaveni parametrů hloubky záběr a převýšení provádí strojník uvnitř kabiny.

AUTOMATICKÁ STROJNÍ PODBÍJEČKA – např. ASP 400

Automatická strojní podbíječka ASP 400 je dvounápravový pracovní stroj s jednou hnací a jednou hnanou nápravou a je určena ke zhutnění štěrku pod pražci při současné automatické směrové a výškové úpravě podbíjené koleje.
Pojezd po koleji je řešen rezervním hydromotorem. ASP má 2 hydraulicky ovládané podbíjecí agregáty – každý s osmi podbíjecími pěchy.

Podbíječka je vybavena přesným měřícím a kontrolním zařízením. Kontrolní software SVA zajišťuje přesné podbíjení vysokorychlostních kolejí. Strojní podbíječka vybavená tímto kontrolním systémem (může být instalována na kterékoliv podbíječce včetně podbíječek od firmy Theurer & Plasser) se používá na konci technologie pro konečné zhutnění štěrku pod pražci a pro automatickou směrovou úpravu podbíjených kolejnic vysokorychlostních tratí.

Zpět na začátek stránky