UNIVERZÁLNY DOKONČOVACÍ STROJ UDS 214.41

Univerzálny dokončovací stroj UDS 214.41 je samohybný, univerzálny dokončovací stroj inštalovaný na automobilovom podvozku TATRA T815 (prípadne inom. Stroj je určený na dokončovacie zemné práce pri styku stavieb s okolím, a s použitím vhodného nástroja aj na výkopové a iné zemné práce (hĺbenie základových rýh, kanálov, budovanie a údržbu inžinierskych sietí).

Pohyb celého stroja je ovládaný z kabíny operátora. Ovládanie podpier volantu na podvozku a samotný pohyb stroja na posun pri kopaní kanálov a celkové presúvanie stroja je možné z kabíny strojníka.

Hlavnou výhodou je kompletné ovládanie stroja jednou osobou z kabíny nadstavby. Táto možnosť je veľmi výhodná pri prácach kde je potrebné časté presúvanie na krátke vzdialenosti.

 


Späť na začiatok stránky