Fotografie z účasti naší firmy na mezinárodním veletrhu drážní techniky,
výrobků a služeb CZECH RAILDAYS 2012 v areálu nákladového nádraží
železniční stanice Ostrava hlavní nádraží ve dnech 19. – 21. června 2012