Fotografie z účasti naší firmy na mezinárodním veletrhu železničních technologií
IAF Münster 2013, který se uskutečnil ve dnech 28.5. – 30.5. 2013