Fotografie z účasti naší firmy na mezinárodním veletrhu železniční
techniky v oblasti dopravních systémů a železniční infrastruktury
TRAKO 2013
konaném v prostorách výstaviště v Gdansku, Polsko
ve dnech 24. - 27. října 2013