SaZ s.r.o. - historie

V roce 1954 byla v prostorech dřívějšího nádraží Sázava u Žďáru nad Sázavou vytvořena součást železničního vojska, zkušební polygon, později středisko 050, jehož zřizovatelem bylo ministerstvo dopravy.

V osmdesátých letech a počátkem devadesátých let zde byl rekonstruován a vybudován strojírenský závod, jehož základním oborem byla výroba a opravy železniční techniky. Místo, které je svázáno se železnicí již od minulého století, se tak stalo pojmem pro každého železničáře a v některých oblastech monopolním dodavatelem speciální železniční techniky a servisním střediskem pro tuto techniku.

V roce 1993 bylo zrušeno železniční vojsko a vznikla nástupnická organizace Stavební obnova železnic ČR rozpočtová organizace (SOŽ), jejímž zřizovatelem bylo ministerstvo dopravy ČR. V roce 1994 na základě nařízení vlády ČR byl majetek spravovaný SOŽ ČR rozpočtovou organizací vyčleněn k privatizaci. V roce 1999 se nabyvatelem majetku a pokračovatelem v dlouhodobé tradici stala společnost SaZ s.r.o.