Technologie výstavby a obnovy železničního svršku

Drobná stavební mechanizace

SMK DUO

Zařízení (souprava) SMK DUO pro rozvoz a výměnu kolejnic tvoří nízké čtyřkolové podvozky, každý se 4 závěsy pro zavěšení přepravovaných kolejnic a lehké přenosné kozové jeřábky se zařízením pro zdvih a posun kolejnic, umístěné na horních trámech podvozků. Podvozek je vybaven silničními pneumatikami s vysokou nosností. Je určen pro přepravu kolejnicových pásů po zpevněné štěrkové pláni, a to zejména pro rozkládání pomocných kolejnic. Podvozek je vybaven oky pro tažení za vozidlem pomocí tažné tyče s čepem.

STROJ PRO SMĚROVOU ÚPRAVU KOLEJE PRM

Stroj pro směrovou úpravu koleje PRM je určen ke směrovému vyrovnání kolejí jak v přímé trati, tak i v obloucích.PRM má 2 ústrojí pro zdvihání koleje a veškeré pohyby jsou zajištěny hydraulickými tlakovými válci.K odstranění stroje z koleje slouží odstavný kolejový můstek.

OHÝBAČKA KOLEJNIC

Ohýbačka kolejnic slouží k získání potřebného zakřivení – ohybu kolejnic při kladení železničního svršku v oblouku R min 150 m. Ohýbací síla je vyvozována elektrickým pohonem.

OSMIVŘETENOVÁ VRTAČKA PRAŽCŮ

Osmivřetenová vrtačka pražců slouží k předvrtání otvorů o 16, o 19 do dřevěných pražců k následnému uchycení kolejnice pomocí podkladnice a šroubu. Vrtací síla je vyvozována elektrickým pohonem.

MOTOROVÝ KOLEJOVÝ ZDVIHÁK - MAMUT

Motorový kolejový zdvihák MAMUT je hydraulicky pracující zařízení se dvěma kolejnicovými kleštinami a dvěma zvedacími podpěrami.MAMUT je doplňkový stroj ve skupině pro čištění kolejového lože a strojů pro úpravu výšky koleje při opravách a rekonstrukcích kolejí. MAMUT je vybaven vlastním pracovním pohonem pojezdu.

MOTOROVÁ ZATÁČEČKA

Motorová zatáčečka slouží k zatáčení pražcových šroubů při montáži kolejových polí na montážním pracovišti nebo k vytáčení pražcových šroubů při evakuaci kolejnic.

RUČNÍ KOZOVÝ JEŘÁBEK RKJ 750p

Ruční kozový jeřábek RKJ 750p nahrazuje původní jeřábek - zařízení na zvedání, přepravu a výměnu kolejnic ZPK - 56 (tzv.“MAMATĚJ“). Kozová konstrukce je svařovaná z válcových profilů, trubek a plechů. Ovládání zdvihu a spouštění kladkostroje je provedeno pomocí ruční páky, která nahrazuje původní pohon řetězem. Kladkostroj je umístěný do rámu vozíku, který je vybaven pojezdovými kladkami. Pojezd vozíku kladkostroje po konstrukci je zajištěn prostřednictvím ručního kola s řetězovým kolečkem.

RUČNÍ POJÍZDNÁ ROZCHODKA

Ruční pojízdná rozchodka je trojkolové zařízení na měření rozchodu a převýšení. Zapisovací přístroj, stupnice převýšení a signalizační zařízení je umístěno na nosné trubce. Kontrola měřených hodnot je optická, akustická a grafická.

ELEKTROCENTRÁLA 6 kW

Elektrocentrála 6 kW slouží k výrobě třífázového proudu.Elektrocentrála je složena z motoru, alternátoru a rozvaděče, které jsou uloženy ve společném ochranném rámu umožňující ruční přenášení celého soustrojí.

ELEKTROCENTRÁLA 60 kW

Elektrocentrála 60 kW je na dvouosém podvozku a skládá se z motoru, alternátoru a rozvaděče. Elektrocentrála je určena k výrobě elektrického proudu pro osvětlování, pohon jednofázových a třífázových spotřebičů a všude tam, kde není k dispozici elektrická energie ze sítě.

Zpět na začátek stránky