Dotazníkový formulář

Jméno/ Název firmy:*
Adresa firmy:*
Kontaktní telefon:*
email:
Funkce:
* - povinné údaje
Specifikace požadovaného zařízení:
Rozchod: mm
Samostatný pohon žel. podvozků /
pohon přes pneu
Minimální poloměr oblouku tratě: m
Maximální stoupání tratě:
Maximální převýšení tratě: mm
Hmotnost tažené zátěže:
(bude-li vozidlo používáno k tažení)
t
Brzdový systém:
Přímočinná brzda
Samočinná brzda
Zajišťovací brzda
Záchranná brzda
Systém spřažení
Jiný systém spřažení
(železniční, tramvajový, atd.):
Houkačka
Písečníky
Preferovaná značka vozidla:
Jednoduchá/ zdvojená kabina
Zamýšlená nástavba pro jaký účel a
základní technické parametry:
Čelní pracovní deska
Dálkové ovládání pojezdu
Systém průmyslové televize pro pojezd
Dodatečné osvětlení pro nakolejování a
pro práci:
Jiné požadavky:
Zadejte čtyřčíselný kód uvedený vedle políčka: 
 

Zpět na začátek stránky