POJÍZDNÁ RAMPA PORA 3500

Použití této rampy je alternativou k dosud používanému systému, a to pokládání 75 m dlouhých kolejnic ze speciálních vagónů do kolejiště. Námi nabízené řešení spočívá v použití plošinových vozů a pojízdné rampy "PORA 3500".

Rampa se připojuje do klasického vagónového háku a pojezd je zajištěn jednou železniční nápravou. Slouží k navedení kolejnice zhruba do středu koleje a k uložení konce kolejnice bez rámu na pražce. Ukládání kolejnic se děje pojezdem soupravy plošinových vozů.